Επειδή ‘γνωρίζοντας’ απολαμβάνουμε περισσότερο, μάθετε για όλες τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στον Ελληνικό αμπελώνα, για τις οινοπαραγωγικές περιοχές, για τις ζώνες με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) αλλά και για την νομοθεσία.