Νέος αμπελώνας στην Θεσσαλία

Νέος αμπελώνας στην Θεσσαλία

Η Θεσσαλία βρίσκεται στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Αποτελεί ένα από τα πιο γόνιμα και παραγωγικά μέρη με την Λάρισα και τη Μαγνησία να καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών αυτών εκμεταλλεύεται από άλλες, πιο επικερδείς καλλιέργειες, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις γης, φυτεμένες με αμπέλια οι οποίες βρίσκονται κυρίως στις ορεινές πλαγιές όπου το έδαφος είναι καταλληλότερο.

Οι νότιες πλαγιές του Ολύμπου και των Χασίων στο βορρά, οι πλαγιές της νότιας Πίνδου και του Κόζιακα στα δυτικά, οι πλαγιές των Αγράφων, των Αθαμανικών ορέων και της Όθρυος στο νότο και ο Κίσαβος στα ανατολικά, είναι ιδανικοί, για αμπελοκαλλιέργεια, ορεινοί όγκοι. Η περιοχή δεν έχει μακρόχρονη ιστορία στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις εκτάσεις να παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Τα τελευταία όμως χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες από αρκετούς παραγωγούς, για την ανάδειξη της περιοχής προσπαθώντας να ανακαλύψουν τις ιδανικές ποικιλίες αλλά και να αναβιώσουν ποικιλίες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν όπως για παράδειγμα η ερυθρή Λημνιώνα.

Η Θεσσαλία διαθέτει τρεις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης , τις Π.Ο.Π. Ραψάνη, Π.Ο.Π Μεσενικόλα και την Π.Ο.Π. Αγχίαλος με σημαντικότερη, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας την ΠΟΠ Ραψάνη και εννέα Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις μεταξύ των οποίων είναι η Π.Γ.Ε. Θεσσαλία. Στην Θεσσαλία καλλιεργούνται τόσο γηγενείς όσο και διεθνείς ποικιλίες.