Καρδίτσα

Οι περισσότεροι αμπελώνες στον νομό της Καρδίτσας, που δεν ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, εντοπίζονται γύρω από την Λίμνη Πλαστήρα, στο βορειοανατολικό άκρο της οποίας,  εκτείνεται η μικρότερη ελληνική Ονομασία Προέλευσης, η ΠΟΠ  Μεσενικόλα όπου παράγονται ερυθρά κρασιά από την γηγενή ποικιλία Μαύρο Μεσενικόλα και τις διεθνείς Carignan και Syrah.  Μέχρι τώρα τα κρασιά που παράγονταν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του τουρισμού. Τα τελευταία όμως χρόνια, λόγο της βελτίωσης της ποιότητας τους,  τα κρασιά κάνουν την εμφάνιση τους και εκτός των ορίων του νομού. Άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται εκτός από αυτές που συμμετέχουν στους οίνους Π.Ο.Π. και μπορούν να φέρουν την ένδειξη Π.Γ.Ε. Καρδίτσα, είναι κυρίως οι λευκές  Ροδίτης, Μπατίκι και Chardonnay και οι ερυθρές Λημνιώνα, Cabernet Sauvignon και Μerlot.