Μαγνησία

Η αμπελοκαλλιέργεια στην Μαγνησία αναπτύχθηκε από τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο και στα γύρω χωριά. Οι αμπελώνες είναι εγκατεστημένοι στις ακτές του Παγασητικού κόλπου σε υψόμετρο μόλις 100 – 200 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αν και διαθέτει μια ζώνη ΠΟΠ, την ΠΟΠ Αγχίαλος όπου παράγονται λευκά κρασιά από Ροδίτη και Σαββατιανό,  δεν αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική οινοπαραγωγική περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής να διατίθεται σε χύμα μορφή και τα λιγοστά εμφιαλωμένα κρασιά να καταναλώνονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή είναι η λευκές Ασύρτικο και Sauvignon Blanc και οι ερυθρές Ξινόμαυρο, Merlot, Syrah και Cabernet Sauvignon. Η περιοχή διαθέτει την Π.Γ.Ε. Μαγνησία, ενώ σημαντικό ρόλο στην περιοχή έχει το τσίπουρο, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο κατανάλωσης.