Νομοθεσια Οινων

Από τo 2009 ισχύει νέο νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ που ήρθε να αντικαταστήσει το υπάρχον (που όριζε τους Οίνους ως ΟΠΑΠ, ΟΠΕ και Τοπικούς). Αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο ισχύει και στην Ελλάδα και ορίζει τις νέες κατηγορίες οίνων καθώς και τους κανόνες που διέπουν την παραγωγή τους.
Με την νέα νομοθεσία/κατηγοριοποίηση των οίνων προστατεύονται οι ενδείξεις προέλευσης και η μοναδικότητα του κρασιού της εκάστοτε Ονομασίας Προέλευσης, μέσα από την καταγραφή τους στο Ευρωπαϊκό μητρώο. Από την στιγμή που θα καταχωρηθούν στο Μητρώο οι ενδείξεις προστατεύονται ως προς την χρήση τους, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης επιτυγχάνεται η καλύτερη ανάγνωση της ετικέτας από το ευρύ κοινό και η εξοικείωση του με κρασιά που παράγονται ακόμη και σε μέρη λιγότερο γνωστά στον μέσω καταναλωτή.

Οι κατηγορίες Οίνων που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2009 είναι:

• Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)
• Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη)
• Ποικιλιακοί Οίνοι
• Ελληνικοί Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.