Συγγραφή κειμένων

Συγγραφή κειμένων, τεχνικών φύλλων και περιγραφών

Το κατάλληλο υλικό που θα συνοδεύει το κάθε κρασί αλλά και γενικότερα το προφίλ του οινοποιείου σας ή της επιχείρησης σας, και η πληροφορία που θα παρέχει, έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα του.

Οι winetuned συντάσσουν και διαμορφώνουν τις περιγραφές των κρασιών, το προφίλ σας και τις παρουσιάσεις ανάλογα με την περίσταση και την χρήση τους, σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και με εξειδικευμένους συνεργάτες σε πολλές ακόμα γλώσσες.