Τρίκαλα

Η αμπελοκαλλιέργεια είναι περιορισμένη στην περιοχή των Τρικάλων παρόλο που στην περιοχή των Μετεώρων, παλαιότερα, υπήρχαν σημαντικές εκτάσεις αμπελώνων που εκμαιταλευόντουσαν από τις Μονές. Σε μια προσπάθεια ανάδειξης και αναβίωσης του αμπελώνα της περιοχής, θεσμοθετίθηκε το 2006 η Π.Γ.Ε. Μετέωρα. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι οι λευκές Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης και Chardonnay και οι ερυθρές Λημνιώνα, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah.