Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, όπου το κλίμα επηρεάζεται από την λίμνη Τριχωνίδα,  η αμπελοκαλλιέργεια είναι ιδιάιτερα σημαντική. Το 1998 δημιουργήθηκε η πρώτη οινοποιητική μονάδα εμφιαλωμένων κρασιών στο Αγρίνιο. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται  είναι οι λευκές, Μαλαγουζιά και Sauvignon Blanc και οι ερυθρές Cabernet Franc, Syrah και Merlot.