Βιολογικοί Οίνοι

Με την παλαιότερη νομοθεσία επιτρεπόταν να αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων μόνο ο όρος ‘ Προιόν βιολογικής καλλιεργίας’  εφόσον  ο οίνος είχε παραχθεί από σταφύλια βιολογικάς καλλιεργείας.Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, από το τρύγο του 2012, επιτρέπεται η αναγραφή της ένδειξης ‘ Βιολογικός Οίνος’ στην ετικέτα, μαζί με το λογότυπο της Ε.Ε. για τα βιολογικά προιόντα και τον κωδικό του οργανισμού πιστοποιήσης. Απαραίτητη προυπόθεση για την αναγραφή του όρου αυτού είναι και η τήρηση των λοιπών κανόνων επισύμανσης. Στον νέο κανονισμο ορίζεται το σύνολο των επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών και ουσιών για την παραγωγή βιολογικών οίνων.