Ιωάννινα

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές η Ήπειρος και συγκεκριμένα η περιοχή των Ιωαννίνων στο βορειοανατολικό τμήμα του διαμερίσματος, δεν διαθέτει πολλές τοπικές ποικιλίες. Η γηγενής ποικιλία Ντεμπίνα είναι η πιο δημοφιλής λευκή στην περιοχή ενώ οι πιο σημαντικές ερυθρές είναι το Μπεκάρι και το Βλάχικο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παραγωγή αφρωδών οίνων κυρίως λευκών που μπορεί να παράγονται με διάφορες μεθόδους από την ‘παραδοσιακή μέθοδο’ μέχρι και την απλή προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα.

Ο νομός Ιωαννίνων διαθέτει μία ζώνη Π.Ο.Π., την  Π.Ο.Π. Ζίτσα όπου παράγονται λευκά κρασιά από την Ντεμπίνα. Άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή της Ζίτσας είναι οι λευκές Ροδίτης, Μαλαγουζιά, Chardonnay και  οι ερυθρές Ξινόμαυρο, Cabernet Sauvignon και Merlot. Τα κρασιά που δεν ανήκουν στην ΠΟΠ Ζίτσα, μπορούν να φέρουν την ένδειξη Π.Γ.Ε. Ηπείρου ή ΠΓΕ Ιωαννίνων.