Οίνοι Π.Γ.Ε.

Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, στην κατηγορία των Οίνων Π.Γ.Ε., συμπεριλήφθησαν οι οίνοι που άνηκαν στην κατηγορία Τοπικός Οίνος και στους Οίνους με Ονομασία Κατά Παράδοση.

Η ‘Γεωγραφική Ένδειξή’ σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε, υποδηλώνει την καταγωγή ενός οίνου σε μια γεωγραφική περιοχή μικρότερη, ίση ή και μεγαλύτερη ενός νομού. Για να μπορεί ένας οίνος να φέρει στην ετικέτα το όνομα μιας ‘Γεωγραφικής Ένδειξης ‘πρέπει να πληροί τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη και χαρακτηριστικά που οφείλονται στην γεωγραφική προέλευση του.
 Τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από την γεωγραφική αυτή ζώνη
 Η παραγωγή του να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της γεωγραφικής ζώνης
 Να προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis Vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

Θα πρέπει επίσης να φέρει στην ετικέτα του τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη’
– Kωδικό εμφιάλωσης
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι οίνοι Π.Γ.Ε. είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Το κοινοτικό σύμβολο που αναφέρει την Π.Γ.Ε.
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Κάβα*, Αγρέπαυλη, Αμπέλι, Αμπελώνας, Αρχοντικό, Κάστρο, Κτήμα, Λιαστός, Μετόχι, Μοναστήρι, Νάμα, Ορεινό κτήμα, Ορεινός αμπελώνας, Πύργος

* Για να μπορεί ένας λευκός οίνος ΠΓΕ να φέρει την ένδειξη Κάβα/Cava πρέπει να έχει ωριμάσει τουλάχιστον έξι μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά πρέπει να έχουν ωριμάσει τουλάχιστον ένα έτος σε δρύινο βαρέλι και ένα έτος σε φιάλη.

Στους Οίνους Π.Γ.Ε ανήκουν και οι οίνοι με “Ονομασία κατά Παράδοση”. Αυτοί οι οίνοι είναι η Ρετσίνα που παράγεται από γλεύκος σταφυλιών επεξεργασμένο με ρητίνη Πεύκης και η Βερντέα, Ονομασία κατά Παράδοση Ζακύνθου.

Κοινοτικό σήμα που πρέπει να φέρουν οι Οίνοι κατά παράδοση

Κοινοτικό σήμα που πρέπει να φέρουν οι Οίνοι κατά παράδοση