Οίνοι Π.Ο.Π.

Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, στην κατηγορία των Οίνων Π.Ο.Π. συμπεριλήφθησαν οι οίνοι που άνηκαν στην κατηγορία ΟΠΕ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενης) και στην κατηγορία ΟΠΑΠ (Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας). ‘Ονομασία Προέλευσης’ σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε. είναι η ονομασία μιας περιοχής ή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα παραγόμενα κρασιά.

Για να μπορεί ένας οίνος να φέρει στην ετικέτα την ‘Ονομασία Προέλευσης’ πρέπει να πληροί τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του να οφείλονται κυρίως στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον και στους ανθρώπινους παράγοντες
 Τα σταφύλια από τα οποία παράγεται να προέρχονται αποκλειστικά από την γεωγραφική αυτή ζώνη
 Η παραγωγή του να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της γεωγραφικής ζώνης
 Να προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis Vinifera.

Θα πρέπει επίσης να φέρει στην ετικέτα του τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης’
– Πρέπει να φέρει ταινία Ελέγχου
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι οίνοι Π.Ο.Π. είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Το κοινοτικό σύμβολο που αναφέρει την Π.Ο.Π.
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Αγρέπαυλη, Αμπέλι, Αμπελώνας, Αρχοντικό, Κάστρο, Κτήμα, Λιαστός, Μετόχι, Μοναστήρι, Νάμα, Ορεινό κτήμα, Ορεινός αμπελώνας, Πύργος.
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Από διαλεχτούς αμπελώνες, Ειδικά επιλεγμένο (Grande reserve)*, Επιλογή ή Επιλεγμένος (Reserve)**, Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel), Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux), παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille reserve).

*Οι λευκοί Οίνοι Π.Ο.Π. για να φέρουν την ένδειξη Ειδικά Επιλεγμένος/Grande Reserve πρέπει να έχει ωριμάσει συνολικά δύο έτη, από τα οποία τουλάχιστον δώδεκα μήνες σε δρύινα βαρέλια και τουλάχιστον έξι μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά κρασιά πρέπει να έχουν ωριμάσει συνολικά τέσσερα έτη, από τα οποία τουλάχιστον δεκαοχτώ μήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοχτώ μήνες στην φιάλη.

**Οι λευκοί Οίνοι Π.Ο.Π. για να φέρουν την ένδειξη Επιλεγμένος/Reserve πρέπει να έοχυν ωριμάσει συνολικά ένα έτος, από το οποίο τουλάχιστον έξι μήνες σε δρύινα βαρέλια και τουλάχιστον τρεις μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά κρασιά πρέπει να έχουν ωριμάσει συνολικά δύο έτη, από τα οποία ένα τουλάχιστον σε δρύινα βαρέλια και έξι μήνες στην φιάλη.