Ποικιλιακοί Οίνοι

Ποικιλιακοί Οίνοι / Ελληνικοί Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, οι οίνοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Π.Ο.Π. και των Π.Γ.Ε. ανήκουν στην γενικότεροι κατηγορία των Ελληνικών Οίνων.

Με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός με τα κρασιά από τις χώρες του Νέου κόσμου, των οποίων το κυρίαρχο στοιχείο επικοινωνίας με τον καταναλωτή είναι η αναγραφή της ποικιλίας, δημιουργήθηκε μια νέα υπόκατηγορία των Οίνων, οι Ποικιλιακοί Οίνοι. Οι Ποικιλιακοί Οίνοι ορίζονται ως οίνοι χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Γεωγραφική Ένδειξη, στην παρουσίαση και την επισήμανση των οποίων, σε εντίθεση με τους υπόλοιπου οίνους αυτής της κατηγορίας, μπορούν να αναγράφονται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες και το έτος συγκομιδής.

Οι Ποικιλιακοί Οίνοι θα πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Ποικιλιακός Οίνος’
– Kωδικό εμφιάλωσης
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι Ποικιλιακοί Οίνοι, είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί. Δεν επιτρέπεται να αναγράφονται οι ποικιλίες: Ρομπόλα, Μαλβαζία, Μονεμβασιά και Μαυροδάφνη. Στους ποικιλιακούς Οίνους που παράγονται από μία μόνο ποικιλία, δεν μπορούν να αναγράφονται οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Βιδιανό και Μαλαγουζιά. Δεν μπορούν να αναγράφονται περισσότερες από τρεις ποικιλίες.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα