Φωκίδα

Στην Φωκίδα η αμπελοκαλλιέργεια δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική μέχρι πρόσφατα. Μόλις το 2002 δημιουργήθηκε η πρώτη οινοποιητική μονάδα εμφιαλωμένων κρασιών στο Πολύδροσο. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι οι λευκές Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Sauvignon Blanc και Chardonnay και οι ερυθρές Cabernet Sauvignon, Cabernet Fran, Syrah και Merlot. Η περιοχή διαθέτει την Π.Γ.Ε. Παρνασσός που θεσπίστηκε το 2006.