Αμπελώνας στην περιοχή της Ζίτσας

Αμπελώνας στην περιοχή της Ζίτσας

Η Ήπειρος, μια πολύ ορεινή και ψυχρή περιοχή, αποτελείται από τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Οι τρεις πρώτοι νομοί δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο αμπελουργικό ενδιαφέρον καθώς διαθέτουν πολύ μικρούς παραγωγούς που η παραγωγή τους διατίθεται σε χύμα μορφή και σε τοπικό επίπεδο. Ο νομός Ιωαννίνων είναι το κέντρο της οινοπαραγωγής της Ηπείρου και συγκεκριμένα η Ζίτσα και το Μέτσοβο. Τα αμπέλια βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο που μπορεί να φτάνει και τα 1100 μέτρα.

Η Ήπειρος διαθέτει μία ζώνη Π.Ο.Π. την Π.Ο.Π. Ζίτσα και τρεις Π.Γ.Ε., τις Π.Γ.Ε. Ήπειρος, Π.Γ.Ε. Ιωάννινα και Π.Γ.Ε. Μέτσοβο.