Λήμνος

Στον αμπελώνα της Λήμνου, όπου θεωρείται ο δεύτερος σημαντικότερος μετά της Σάμου των νησιών του Βορείου Αιγαίου, καλλιεργούνται περίπου 700 εκτάρια. Λόγω του χαμηλού υψόμετρου και των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών, μεγάλο ποσοστό των αμπελιών της καλλιεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής καλλιέργειας.

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η ποικιλία που κυριαρχούσε ήταν η ερυθρή, Λημνιό, ή όπως συνηθίζεται να καλείται τοπικά, Καλαμπάκι. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως με την λευκή ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρείας να καταλαμβάνει περίπου το 90 % της καλλιεργήσιμης έκτασης αμπελιών του νησιού. Από αυτές τις δύο ποικιλίες παράγονται τόσο λευκά, ροζέ και ερυθρά κρασιά, όσο και γλυκά λευκά και ερυθρά κρασιά, με τα λευκά να κυριαρχούν.

Το νησί διαθέτει δύο ζώνες Π.Ο.Π. την Π.Ο.Π. Λήμνος όπου παράγονται λευκά και ερυθρά κρασιά από τις δύο προαναφερθείσες ποικιλίες και η Π.Ο.Π. Μοσχάτος Λήμνου όπου παράγονται γλυκά κρασιά από μοσχάτο Αλεξανδρείας. Τα κρασιά που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να φέρουν την ένδειξη Π.Γ.Ε. Αιγαίο πέλαγος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και αφρώδη κρασιά από Μοσχάτο Αλεξανδρείας.