Μούχταρο

Το Μούχταρο είναι μια σπάνια ερυθρή ποικιλία, η οποία εντοπίζεται στην Βοιωτία και συγκεκριμένα στην κοιλάδα των Μουσών. Χαρακτηριστικό αυτής της ποικιλίας είναι οι χαμηλές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί από τους παραγωγούς. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται σημαντική προσπάθεια, κυρίως από το Κτήμα Μουσών για την αναβίωση και την αξιοποίηση της.

Τα κρασιά από Μούχταρο εμφανίζουν σχετικά υψηλή οξύτητα, μαλακές τανίνες και αρώματα μαύρων και κόκκινων φρούτων, βοτάνων και φυτικότητας. Οι δυνατότητες παλαίωσης κρασιών από Μούχταρο, εξερευνώνται ακόμα.