Ντεμπίνα

Η Ντεμπίνα είναι γηγενής ποικιλία της Ηπείρου και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ζίτσας. Αγαπά τα ψυχρά και σπάνια συναντάται σε άλλες περιοχές. Αν και είναι ευοξείδωτη, ωστόσο με ιδιαίτερη φροντίδα στο οινοποιείο μπορεί να δώσει αξιόλογα κρασιά.

Δίνει κρασιά με σχετικά χαμηλό αλκοόλ, δροσερή οξύτητα με αρώματα μήλου, αχλαδιού και εσπεριδοειδών που είναι προτιμότερο να καταναλώνονται φρέσκα. Είναι η ποικιλία που δίνει τα λευκά ξηρά αλλά και αφρώδη κρασιά Π.Ο.Π. Ζίτσα.