πληροφορίες, φωτογραφίες για τα Ιόνια νησιά, τα πιο σημαντικά στυλ κρασιών που παράγονται, οι κυριότερες ποικιλίες, οι σημανικότεροι παραγωγοί-οινοπειοί, ζώνες προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστετευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ζάκυνθος

Η αμπελουργική και η οινική ιστορία της Ζακύνθου είναι μακρά καθώς υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ήταν ο κύριος σταθμός ανεφοδιασμού με κρασί των πλοίων που ταξίδευαν στη Μεσόγειο. Στο νησί σημειώνεται ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με τα κρασιά της να αρχίζουν να βγαίνουν και εκτός ορίων του νησιού.

Η Ζάκυνθος χαρακτηρίζεται από την καλλιέργεια πολλών διαφορετικών ποικιλιών, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι λευκές Γουστολίδι, Σκιαδόπουλο, Μοσχατέλλα, Παύλος και Ρομπόλα και οι ερυθρές Αυγουστιάτης, Μαυροδάφνη και Σκυλοπνίχτης.

Το νησί διαθέτει μια Ονομασία κατά Παράδοση, την ΠΓΕ Βερντέα. Παραδοσιακά τα κρασιά αυτά είχαν βαθύ χρώμα, εσκεμμένη οξείδωση, υψηλό αλκοόλ και υψηλή οξύτητα. Στις μέρες μας το στυλ έχει αλλάξει με σκοπό να είναι πιο προσιτό και πιο εμπορικό στο ευρύ κοινό. Το χρώμα είναι λιγότερο έντονο, το αλκοόλ δεν ξεπερνά το 13,5% και το ποσοστό της οξείδωσης περιορισμένο. Το 2010 θεσπίστηκε άλλη μία Π.Γ.Ε. η Π.Γ.Ε. Ζάκυνθος.

Λευκάδα

Τα κρασιά που παράγονται στην Λευκάδα σπάνια ξεφεύγουν από τα όρια του νησιού και καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρόλο που μεγάλη ποσότητα διατίθεται σε χύμα μορφή ωστόσο παράγονται κάποια αξιόλογα κρασιά από την ερυθρή ποικιλία Βερζαμί η οποία καταλαμβάνει περίπου το 80% του συνολικού αμπελώνα. Άλλες ποικιλίες που συναντάμε είναι η λευκές Βαρδέα και η Ρομπόλα και η ερυθρή Merlot που συχνά αναμιγνύεται με το Βερτζαμί. Τα λευκά κρασιά παράγονται κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού και τα ερυθρά στο κεντρικό. Το νησί διαθέτει την Π.Γ.Ε. Λευκάδα.

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα παρόλο που είναι το μεγαλύτερο νησί των Ιωνίων νήσων, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αμπελουργικό ενδιαφέρον.  Τα κρασιά που παράγονται διατίθενται περισσότερο σε χύμα μορφή και τα λιγοστά εμφιαλωμένα κρασιά καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο.

Οι αμπελώνες, που βρίσκονται κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, κατακλύζονται από  λευκές ποικιλίες με επικρατέστερες τον Κακοτρύγη και την Ρομπόλα ενώ από ερυθρές  συναντάμε το Πετροκόριθο και το Cabernet Sauvignon. Το νησί διαθέτει δύο Π.Γ.Ε., την Π.Γ.Ε Κέρκυρα και την Π.Γ.Ε. Χαλικούνα.

Κεφαλονιά

O αμπελώνας της Κεφαλονιάς καταλαμβάνει έκταση 300 εκταρίων, καθιστώντας τη το σημαντικότερο νησί από τα Επτάνησα τόσο από πλευράς καλλιεργήσιμης έκτασης και παραγωγής όσο και από πλευράς ποιότητας. Η παραγωγή του νησιού στηρίζεται στις γηγενείς ποικιλίες. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η λευκή Ρομπόλα, της οποίας οι αμπελώνες βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές και σε υψόμετρο που φτάνει μέχρι τα 800 μέτρα.

Διαθέτει 3 ζώνες Π.Ο.Π. την Π.Ο.Π. Ρομπόλα Κεφαλληνία για λευκά ξηρά κρασιά, την Π.Ο.Π. Μοσχάτος Κεφαλληνίας για λευκά γλυκά και την Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας για γλυκά ερυθρά. και 3 ζώνες Π.Γ.Ε. τις Π.Γ.Ε. Πλαγιές Αίνου, Π.Γ.Ε. Ματζαβινάτα και Π.Γ.Ε. Μεταξάτα.

Εκτός από τις τρεις ποικιλίες που συμμετέχουν στην παραγωγή των ΠΟΠ Οίνων, σημαντικές είναι επίσης οι λευκές Τσαούσι, που δίνει κρασιά με χαμηλό αλκοόλ και αρώματα που θυμίζουν λεμόνι και πεπόνι, η Μοσκατέλα με σχετικά υψηλό αλκοόλ και αρώματα λουλουδιών και το Γουστολίδι. Οι ποικιλίες αυτές σπάνια απαντώνται σε μονοποικιλιακά κρασιά. Τα ξηρά κόκκινα κρασιά παράγονται κυρίως από Μαυροδάφνη, δεν μπορούν όμως να φέρουν την ένδειξη Π.Ο.Π. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες με διεθνείς ποικιλίες όπως το Syrah.