Η ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία για τους οίνουσ.επιτρεπόμενες ποικιλίες, πρακτικές, όροι και σήμανση.

Οίνοι Π.Γ.Ε.

Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, στην κατηγορία των Οίνων Π.Γ.Ε., συμπεριλήφθησαν οι οίνοι που άνηκαν στην κατηγορία Τοπικός Οίνος και στους Οίνους με Ονομασία Κατά Παράδοση.

Η ‘Γεωγραφική Ένδειξή’ σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε, υποδηλώνει την καταγωγή ενός οίνου σε μια γεωγραφική περιοχή μικρότερη, ίση ή και μεγαλύτερη ενός νομού. Για να μπορεί ένας οίνος να φέρει στην ετικέτα το όνομα μιας ‘Γεωγραφικής Ένδειξης ‘πρέπει να πληροί τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη και χαρακτηριστικά που οφείλονται στην γεωγραφική προέλευση του.
 Τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από την γεωγραφική αυτή ζώνη
 Η παραγωγή του να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της γεωγραφικής ζώνης
 Να προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis Vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

Θα πρέπει επίσης να φέρει στην ετικέτα του τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη’
– Kωδικό εμφιάλωσης
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι οίνοι Π.Γ.Ε. είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Το κοινοτικό σύμβολο που αναφέρει την Π.Γ.Ε.
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Κάβα*, Αγρέπαυλη, Αμπέλι, Αμπελώνας, Αρχοντικό, Κάστρο, Κτήμα, Λιαστός, Μετόχι, Μοναστήρι, Νάμα, Ορεινό κτήμα, Ορεινός αμπελώνας, Πύργος

* Για να μπορεί ένας λευκός οίνος ΠΓΕ να φέρει την ένδειξη Κάβα/Cava πρέπει να έχει ωριμάσει τουλάχιστον έξι μήνες σε δρύινα βαρέλια και έξι μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά πρέπει να έχουν ωριμάσει τουλάχιστον ένα έτος σε δρύινο βαρέλι και ένα έτος σε φιάλη.

Στους Οίνους Π.Γ.Ε ανήκουν και οι οίνοι με “Ονομασία κατά Παράδοση”. Αυτοί οι οίνοι είναι η Ρετσίνα που παράγεται από γλεύκος σταφυλιών επεξεργασμένο με ρητίνη Πεύκης και η Βερντέα, Ονομασία κατά Παράδοση Ζακύνθου.

Κοινοτικό σήμα που πρέπει να φέρουν οι Οίνοι κατά παράδοση

Κοινοτικό σήμα που πρέπει να φέρουν οι Οίνοι κατά παράδοση

Οίνοι Π.Ο.Π.

Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, στην κατηγορία των Οίνων Π.Ο.Π. συμπεριλήφθησαν οι οίνοι που άνηκαν στην κατηγορία ΟΠΕ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενης) και στην κατηγορία ΟΠΑΠ (Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας). ‘Ονομασία Προέλευσης’ σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε. είναι η ονομασία μιας περιοχής ή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα παραγόμενα κρασιά.

Για να μπορεί ένας οίνος να φέρει στην ετικέτα την ‘Ονομασία Προέλευσης’ πρέπει να πληροί τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του να οφείλονται κυρίως στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον και στους ανθρώπινους παράγοντες
 Τα σταφύλια από τα οποία παράγεται να προέρχονται αποκλειστικά από την γεωγραφική αυτή ζώνη
 Η παραγωγή του να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της γεωγραφικής ζώνης
 Να προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis Vinifera.

Θα πρέπει επίσης να φέρει στην ετικέτα του τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης’
– Πρέπει να φέρει ταινία Ελέγχου
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι οίνοι Π.Ο.Π. είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Το κοινοτικό σύμβολο που αναφέρει την Π.Ο.Π.
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Αγρέπαυλη, Αμπέλι, Αμπελώνας, Αρχοντικό, Κάστρο, Κτήμα, Λιαστός, Μετόχι, Μοναστήρι, Νάμα, Ορεινό κτήμα, Ορεινός αμπελώνας, Πύργος.
– Τις παραδοσιακές ενδείξεις: Από διαλεχτούς αμπελώνες, Ειδικά επιλεγμένο (Grande reserve)*, Επιλογή ή Επιλεγμένος (Reserve)**, Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel), Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux), παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille reserve).

*Οι λευκοί Οίνοι Π.Ο.Π. για να φέρουν την ένδειξη Ειδικά Επιλεγμένος/Grande Reserve πρέπει να έχει ωριμάσει συνολικά δύο έτη, από τα οποία τουλάχιστον δώδεκα μήνες σε δρύινα βαρέλια και τουλάχιστον έξι μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά κρασιά πρέπει να έχουν ωριμάσει συνολικά τέσσερα έτη, από τα οποία τουλάχιστον δεκαοχτώ μήνες σε δρύινα βαρέλια και δεκαοχτώ μήνες στην φιάλη.

**Οι λευκοί Οίνοι Π.Ο.Π. για να φέρουν την ένδειξη Επιλεγμένος/Reserve πρέπει να έοχυν ωριμάσει συνολικά ένα έτος, από το οποίο τουλάχιστον έξι μήνες σε δρύινα βαρέλια και τουλάχιστον τρεις μήνες στην φιάλη. Τα ερυθρά κρασιά πρέπει να έχουν ωριμάσει συνολικά δύο έτη, από τα οποία ένα τουλάχιστον σε δρύινα βαρέλια και έξι μήνες στην φιάλη.

Ποικιλιακοί Οίνοι

Ποικιλιακοί Οίνοι / Ελληνικοί Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2009, οι οίνοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Π.Ο.Π. και των Π.Γ.Ε. ανήκουν στην γενικότεροι κατηγορία των Ελληνικών Οίνων.

Με σκοπό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός με τα κρασιά από τις χώρες του Νέου κόσμου, των οποίων το κυρίαρχο στοιχείο επικοινωνίας με τον καταναλωτή είναι η αναγραφή της ποικιλίας, δημιουργήθηκε μια νέα υπόκατηγορία των Οίνων, οι Ποικιλιακοί Οίνοι. Οι Ποικιλιακοί Οίνοι ορίζονται ως οίνοι χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Γεωγραφική Ένδειξη, στην παρουσίαση και την επισήμανση των οποίων, σε εντίθεση με τους υπόλοιπου οίνους αυτής της κατηγορίας, μπορούν να αναγράφονται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες και το έτος συγκομιδής.

Οι Ποικιλιακοί Οίνοι θα πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους τις παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις:
– Ονομασία κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος
– Ο όρος ‘Ποικιλιακός Οίνος’
– Kωδικό εμφιάλωσης
– Ποσότητα του προϊόντος
– Αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
– Παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών όπως π.χ. SO2
– Ένδειξη προέλευσης (Ελληνικό Προϊόν)
– Ένδειξη του εμφιαλωτή
– Στην περίπτωση αφρώδους οίνου, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
– Αριθμό παρτίδας

Οι προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να φέρουν οι Ποικιλιακοί Οίνοι, είναι:
– Έτος συγκομιδής (εφόσον τουλάχιστον το 85% των σταφυλιών προέρχονται από το εν λόγω έτος)
– Το όνομα της ποικιλίας (εφόσον έχει παραχθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 85% από την εν λόγω ποικιλία) ή των ποικιλιών (πρέπει να έχει παραχθεί 100% από τις εν λόγω ποικιλίες) που έχει παραχθεί το κρασί. Δεν επιτρέπεται να αναγράφονται οι ποικιλίες: Ρομπόλα, Μαλβαζία, Μονεμβασιά και Μαυροδάφνη. Στους ποικιλιακούς Οίνους που παράγονται από μία μόνο ποικιλία, δεν μπορούν να αναγράφονται οι ποικιλίες Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, Βιδιανό και Μαλαγουζιά. Δεν μπορούν να αναγράφονται περισσότερες από τρεις ποικιλίες.
– Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (με εξαίρεση τους αφρώδεις)
– Ενδείξεις που αφορούν μεθόδους παραγωγής
– Βιολογικός Οίνος/ Προϊόν βιολογικής γεωργίας
– Ένδειξη της εκμετάλλευσης
– Εμπορικά σήματα

Βιολογικοί Οίνοι

Με την παλαιότερη νομοθεσία επιτρεπόταν να αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων μόνο ο όρος ‘ Προιόν βιολογικής καλλιεργίας’  εφόσον  ο οίνος είχε παραχθεί από σταφύλια βιολογικάς καλλιεργείας.Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, από το τρύγο του 2012, επιτρέπεται η αναγραφή της ένδειξης ‘ Βιολογικός Οίνος’ στην ετικέτα, μαζί με το λογότυπο της Ε.Ε. για τα βιολογικά προιόντα και τον κωδικό του οργανισμού πιστοποιήσης. Απαραίτητη προυπόθεση για την αναγραφή του όρου αυτού είναι και η τήρηση των λοιπών κανόνων επισύμανσης. Στον νέο κανονισμο ορίζεται το σύνολο των επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών και ουσιών για την παραγωγή βιολογικών οίνων.