Κέρκυρα

Η Κέρκυρα παρόλο που είναι το μεγαλύτερο νησί των Ιωνίων νήσων, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αμπελουργικό ενδιαφέρον.  Τα κρασιά που παράγονται διατίθενται περισσότερο σε χύμα μορφή και τα λιγοστά εμφιαλωμένα κρασιά καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο.

Οι αμπελώνες, που βρίσκονται κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, κατακλύζονται από  λευκές ποικιλίες με επικρατέστερες τον Κακοτρύγη και την Ρομπόλα ενώ από ερυθρές  συναντάμε το Πετροκόριθο και το Cabernet Sauvignon. Το νησί διαθέτει δύο Π.Γ.Ε., την Π.Γ.Ε Κέρκυρα και την Π.Γ.Ε. Χαλικούνα.