Κεφαλονιά

O αμπελώνας της Κεφαλονιάς καταλαμβάνει έκταση 300 εκταρίων, καθιστώντας τη το σημαντικότερο νησί από τα Επτάνησα τόσο από πλευράς καλλιεργήσιμης έκτασης και παραγωγής όσο και από πλευράς ποιότητας. Η παραγωγή του νησιού στηρίζεται στις γηγενείς ποικιλίες. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η λευκή Ρομπόλα, της οποίας οι αμπελώνες βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές και σε υψόμετρο που φτάνει μέχρι τα 800 μέτρα.

Διαθέτει 3 ζώνες Π.Ο.Π. την Π.Ο.Π. Ρομπόλα Κεφαλληνία για λευκά ξηρά κρασιά, την Π.Ο.Π. Μοσχάτος Κεφαλληνίας για λευκά γλυκά και την Π.Ο.Π. Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας για γλυκά ερυθρά. και 3 ζώνες Π.Γ.Ε. τις Π.Γ.Ε. Πλαγιές Αίνου, Π.Γ.Ε. Ματζαβινάτα και Π.Γ.Ε. Μεταξάτα.

Εκτός από τις τρεις ποικιλίες που συμμετέχουν στην παραγωγή των ΠΟΠ Οίνων, σημαντικές είναι επίσης οι λευκές Τσαούσι, που δίνει κρασιά με χαμηλό αλκοόλ και αρώματα που θυμίζουν λεμόνι και πεπόνι, η Μοσκατέλα με σχετικά υψηλό αλκοόλ και αρώματα λουλουδιών και το Γουστολίδι. Οι ποικιλίες αυτές σπάνια απαντώνται σε μονοποικιλιακά κρασιά. Τα ξηρά κόκκινα κρασιά παράγονται κυρίως από Μαυροδάφνη, δεν μπορούν όμως να φέρουν την ένδειξη Π.Ο.Π. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται προσπάθειες με διεθνείς ποικιλίες όπως το Syrah.