ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου

Η ζώνη Π.Ο.Π. Μοσχάτος Λήμνου, παρόλο που περιλαμβάνει όλη την έκταση του νησιού, ωστόσο οι περισσότερες αμπελώνες βρίσκονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού, σε μέρη των περιοχών Ατσικής, Μούδρου και Νέας Κούταλης.

Τα κρασιά παράγονται από την ποικιλία Μοσχάτο Αλεξανδρέιας, που ανήκει στην οικογένεια των Μοσχάτων. Είναι λευκά κρασιά τα οποία μπορεί να είναι είτε φυσικώς γλυκείς (vin naturellement doux) είτε φυσικοί γλυκείς (vin doux naturel – vin de liqueur). Αν για την παραγωγή των κρασιών αξιοποιούνται μόνο σταφύλια από ιδιόκτητα αμπέλια, χαμηλής στρεμματικής απόδοσης, μπορούν να φέρουν την ένδειξη ‘από διαλεκτούς αμπελώνες’ (grand cru).

Τα κρασιά αυτά συνήθως έχουν μέτρια προς υψηλή οξύτητα, μέτριο σώμα και αρώματα σταφυλιών, λουλουδιών και φλουδών εσπεριδοειδών. Αν και μπορούν να εξελιχθούν για μερικά χρόνια στην φιάλη, εμφανίζουν μικρότερη δυνατότητα παλαίωσης από τα αντίστοιχα κρασιά της Σάμου.