ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου

Η Π.Ο.Π. Μοσχάτος Ρόδου, καταλαμβάνει σχετικά μικρή έκταση. Τα λιγοστά και διάσπαρτα αμπέλια βρίσκονται στις περιοχές Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Αφάντου, Καμείρου και Καλλιθέας.

Οι ποικιλίες που επιτρέπονται είναι οι λευκές Μοσχάτο Άσπρο και Μοσχάτο Τράνι. Παράγονται λευκοί οίνοι οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικώς γλυκείς (vin naturellement doux) είτε φυσικοί γλυκείς (vin doux naturel – vin de liqueur). Αν για την παραγωγή των κρασιών αξιοποιούνται μόνο σταφύλια από ιδιόκτητα αμπέλια, χαμηλής στρεμματικής απόδοσης, μπορούν να φέρουν την ένδειξη ‘από διαλεκτούς αμπελώνες’ (grand cru).

Οι εκτάσεις του Μοσχάτο Τράνι είναι περιορισμένες, συνεπώς στα κρασιά κυριαρχεί το Μοσχάτο Άσπρο. Πρόκειται για κρασιά με μέτρια οξύτητα και σώμα, αρώματα λεμονιού φλουδών εσπεριδοειδών και τριαντάφυλλου. Σε αντίθεση με άλλα κρασιά από αυτήν την ποικιλία δεν διακρίνονται για την μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.